TERMENI ȘI CONDIȚII

1.Introducere

 • 1.1.

  Prezentul document conține termenii și condițiile („T&C”) în care puteți accesa și naviga pe pagina de internet www.scoaladinviitor.ro („Platforma”), precum și accesa materialele și activitățile didactice oferite prin intermediul Platformei („Serviciile”).

 • 1.2.

  Este important să înțelegeți T&C, întrucât trebuie să le acceptați pentru a putea utiliza Platforma și/sau Serviciile. Așadar vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza Platforma și/sau Serviciile.

 • 1.3.

  Utilizatorul declară și înțelege că accesarea oricărui Serviciu și/ sau a oricărei alte operațiuni prin intermediul Platformei implică acceptarea deplină și neechivocă a prevederilor T&C, conform celor de mai jos.

 • 1.4.

  Atunci când vă creați un cont (cont standard sau premium), vă vom solicita să vă exprimați acordul cu privire la prezentele T&C printr-o acțiune specifică.

 • 1.5

  În cazul în care utilizați Platforma și/sau Serviciile în calitate de vizitator (fără a vă crea un cont), vom considera ca ați acceptat prezentele T&C, în forma aplicabilă la acel moment. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentele T&C se aplică oricărui Utilizator care accesează Platforma în calitate de vizitator, chiar dacă nu accesează și Serviciile sau alte servicii speciale oferite prin intermediul Platformei.

 • 1.6

  Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din T&C, inclusiv orice actualizare a acestora, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea Platformei și/sau a Serviciilor.

2.Prevederi Generale

 • 2.1.

  Prevederile T&C guvernează raporturile contractuale dintre Fundația Vodafone România, organizație non-guvernamentală, cu sediul în București Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, 020276, înregistrată la Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1 („Fundația Vodafone”) și persoana care accesează/utilizează Platforma și/sau Serviciile („Utilizatorul”).

 • 2.2.

  Platforma reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Utilizatorii pot efectua următoarele Servicii:

  • 2.2.1

   accesa materiale și activități educative;

  • 2.2.2

   vizualiza noutăți puse la dispoziție de către Fundația Vodafone;

  • 2.2.3

   vizualiza evenimente organizate de către Fundația Vodafone, precum conferințe, cursuri și ateliere de lucru, activități și evenimente private;

  • 2.2.4

   oferi feedback și adresa întrebări în cadrul unei secțiuni dedicate.

3.Utilizarea Serviciilor

  Conturile standard

 • 3.1.

  Contul standard oferă Utilizatorilor posibilitatea de a:

  • 3.1.1

   accesa un set limitat de materiale și activități educative puse la dispoziție prin intermediul Platformei, la discreția Fundației Vodafone;

  • 3.1.2

   vizualiza secțiunea „Noutăți” și secțiunea „Evenimente”, astfel cum acestea sunt făcute disponibile în cadrul Platformei;

  • 3.1.3

   a vizualiza istoricul activităților parcurse în Platformă.

 • 3.2.

  Utilizatorii conturilor standard nu vor putea accesa secțiunea de Feedback și întrebări, sau secțiunea aferentă instrumentelor de evaluare.

 • 3.3.

  Vârsta minimă pentru crearea contului standard este de 18 ani.

 • 3.4.

  Utilizatorii își pot crea contul standard direct în cadrul Platformei prin completarea datelor în câmpurile relevante.

 • 3.5.

  Ulterior completării câmpurilor obligatorii, Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail pusă la dispoziție un mesaj de confirmare cu privire la crearea contului standard.

  Conturile premium

 • 3.6.

  Pentru a putea crea un cont de tip premium, Utilizatorii au nevoie de un cod de licență profesională.

 • 3.7.

  Codul poate fi făcut disponibil doar persoanelor desemnate din cadrul unităților școlare cu care Fundația Vodafone colaborează.

 • 3.8.

  Utilizatorii își vor putea: (i) crea contul premium direct în cadrul Platformei prin completarea câmpurilor aferente; sau, după caz (i) introduce codul de licență profesională în cadrul unui cont standard deja înregistrat.

 • 3.9.

  Contul standard oferă Utilizatorilor posibilitatea de a:

  • 3.9.1.

   accesa materialele și activitățile educative puse la dispoziție prin intermediul Platformei;

  • 3.9.2.

   vizualiza secțiunea „Noutăți” și secțiunea „Evenimente”, astfel cum acestea sunt făcute disponibile în cadrul Platforme;.

  • 3.9.3.

   vizualiza istoricul activităților parcurse în Platformă;

  • 3.9.4.

   accesa secțiunea Feedback și întrebări din cadrul Platformei;

  • 3.9.5.

   accesa secțiunea Instrumente de evaluare pentru a crea o clasă/ un grup de elevi din învățământul primar/gimnazial în vederea evaluării competențelor digitale ale acestora și pentru a verifica performanțele acestora la începutul și sfârșitul anului școlar.

  Utilizarea Serviciilor de către vizitatorii Platformei

 • 3.10.

  Vizitatorii sunt Utilizatorii care nu își creează cont în cadrul Platformei.

 • 3.11.

  Vizitatorii vor avea acces la un set limitat de Servicii și vor putea accesa secțiunea „Știri” și secțiunea „Evenimente” din cadrul Platformei.

 • 3.12.

  Vizitatorii nu vor putea accesa secțiunea de Feedback și întrebări sau secțiunea aferentă Instrumentelor de evaluare. Vizitatorii nu vor putea nici să vizualizeze istoricul activităților parcurse în Platformă.

4.Limitarea răspunderii

 • 4.1.

  Fundația Vodafone nu își asumă vreo răspundere pentru buna funcționare a Platformei, conținutul Platformei și/ sau disponibilitatea oricărui Serviciu din Platformă.

 • 4.2.

  În particular, Fundația Vodafone exclude orice garanție că:

  • 4.2.1.

   Platforma va funcționa fără întreruperi;

  • 4.2.2.

   defectele vor fi remediate, că Platforma sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente dăunătoare;

  • 4.2.3.

   utilizarea sau rezultatele utilizării Platformei sau că informațiile puse la dispoziție aferente Serviciilor oferite sunt corecte, exacte sau sigure în orice alt fel.

 • 4.3.

  Fundația Vodafone nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau dificultăți de utilizare a Platformei sau a oricărui Serviciu cauzate de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizator, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor/serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorului și pentru care Fundația Vodafone nu răspunde.

 • 4.4.

  Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave, răspunderea Fundației Vodafone va fi limitată la daunele directe previzibile in momentul încheierii contractului.

 • 4.5.

  Excluderile și limitările de răspundere de mai sus nu vor fi aplicabile în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale obligatorii.

 • 4.6.

  Fundația Vodafone va putea, fără nicio notificare prealabilă, să elimine, să schimbe sau să adauge orice informație pe Platformă, sau poate suspenda sau înceta (după caz) orice Serviciu/activitate de pe Platformă. De asemenea, Fundația Vodafone va putea decide închiderea conturilor Utilizatorilor în cazul în care aceștia nu mai au dreptul de a accesa Serviciile.

5.Forța Majoră

 • 5.1.

  Fundația Vodafone va fi exonerată total de răspundere pentru forță majoră.

 • 5.2.

  Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile şi inevitabile.

 • 5.3.

  Astfel de evenimente vor include măsuri legale în situații de grevă, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiuni ale rețelelor de comunicații și ale portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, lipsa conexiunii la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel.

6.Drepturi de proprietate intelectuală

 • 6.1.

  Conținutul, designul, structura, platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate în cadrul Platformei sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu privire la acesta aparțin Fundației Vodafone sau Fundației Vodafone Spania, după caz, conform acordurilor încheiate separat de acestea.

 • 6.2.

  Fundația Vodafone oferă Utilizatorilor o licență sau sub-licență personală (după caz), globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Platforma. Unicul scop al licenței, respectiv al sub-licenței este de a permite Utilizatorului să acceseze Platforma și/sau Serviciile Fundației Vodafone, cu respectarea prevederilor din T&C.

 • 6.3.

  Utilizatorii nu au dreptul să copieze, modifice, distribuie, vândă, închirieze, ori utilizeze în alt mod decât cel permis conform prezentelor T&C nicio parte a Platformei. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Platformei.

 • 6.4.

  Mărcile, semnele, logo-urile (în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe Platformă și/sau în legătură cu Serviciile Fundației Vodafone aparțin Fundației Vodafone sau Fundației Vodafone Spania (după caz), indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate. Niciun conținut sau secțiune a Platformei, precum și nicio trimitere sau referire la Servicii nu poate fi interpretată ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza Mărcile sau un derivat al acestora.

7.Legea aplicabilă și jurisdicția

 • 7.1.

  Prezentele T&C vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre Fundația Vodafone și Utilizatori în legătură cu prezentele T&C vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

8.Prevederi finale

 • 8.1.

  Fundația Vodafone își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de T&C (de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Serviciilor).

 • 8.2.

  Utilizatorii vor fi notificați cu privire la actualizările și/sau modificările în T&C și li se va solicita să își exprime acordul cu privire la T&C actualizate. Refuzul de a accepta T&C actualizate va atrage încetarea raporturilor contractuale cu Fundația Vodafone, iar Utilizatorii nu vor mai putea utiliza Platforma și/sau Serviciile.

 • 8.3.

  Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Fundației Vodafone. Fundația Vodafone poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C.

 • 8.4.

  În cazul în care orice prevedere a prezentelor T&C este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din setul de T&C, iar celelalte prevederi ale T&C nu vor fi afectate.

 • 8.5.

  Prezentele T&C reglementează relația dintre Fundația Vodafone și Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, T&C nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.

 • 8.6.

  Nicio prevedere a prezentelor T&C nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Fundația Vodafone un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun/nicio drept, putere sau autoritate, expres/ expresă sau implicit/implicită, să o angajeze pe cealaltă.

9.Soluționarea reclamațiilor

 • 9.1.

  Reclamațiile Utilizatorilor în legătură cu Platforma și/sau Serviciile oferite de Fundația Vodafone vor fi direcționate către Fundația Vodafone prin folosirea datelor de contact prevăzute la Clauza 10 mai jos. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea reclamației. În cazul în care pentru soluționarea reclamației sunt necesare detalii suplimentare, termenul de soluționare va fi prelungit corespunzător și va curge de la data primirii tuturor informațiilor solicitate de Fundația Vodafone.

10.Contact

 • 10.1.

  Fundația Vodafone poate fi contactată prin utilizarea următoarelor date de contact:

 • 10.2.

  Notificările destinate Utilizatorului vor fi transmise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la utilizarea Serviciilor, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.

 • 10.3.

  Utilizatorii vor putea contacta Fundația Vodafone la adresa de e-mail prevăzută mai sus în cazul în care doresc să-și modifice datele de contact pentru primirea notificărilor. În caz contrar, comunicările se vor considera valabil efectuate la ultima adresă de e-mail furnizată Fundației Vodafone.